Statistik2018-08-01T10:56:41+00:00

Det er dyrt at have syge medarbejdere

  • Tal fra stressforeningen viser, at det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder med akademisk uddannelse og ca. 300.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder uden akademisk uddannelse.
  • Tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed viser, at det koster op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen.
  • Ifølge Teknologirådet er medarbejderne i Danmark blandt de mest arbejdende i verden.
  • Ca. 1/3-del af det samlede fravær i Danmark skyldes primært forhold i det psykiske arbejdsmiljø.
  • 140.000 fuldtidsstillinger rammes hvert år i Danmark af arbejdsbetinget stress – Dette sygefravær koster det danske samfund godt 27 milliarder kr. årligt
  • Iflg. AMI er det kun 30 % af de medarbejdere, der bliver udbrændte pga. stress, som kommer tilbage på arbejdsmarkedet i Danmark.
  • Ifølge Ugebrevet A4 får under halvdelen af stressramte medarbejdere det bedre, når de kommer tilbage i jobbet igen. Også selvom virksomheden har en stresspolitik.
  • Hver femte stress-syg medarbejder mister jobbet på grund af stress, selv om arbejdspladsen har en stresspolitik.

En COWI-undersøgelse fra juli 2003 viser, at de arbejdspladser, som er kommet langt i forebyggelsen af arbejdsbetinget stress, oplever at indsatsen betaler sig.

KORT OM LISE RAABJERG

Jeg er uddannet sygeplejerske og er lægeeksamineret fysiurgisk massør. Har siden 2007 arbejdet målrettet med at forebygge frem for at helbrede. Jeg arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ”Sundhed og trivsel på arbejdspladsen” og Sundhedsministeriets materiale ”Sammen om sundhed”.

Jeg arbejder primært på virksomheder i Vestjylland.

25 12 10 66
lr@liseraabjerg.dk
Sundhedsrådgivning